RIGTIG REKRUTTERING ER AFGØRENDE FOR VIRKSOMHEDENS SUCCES

Det er afgørende for en virksomheds succes at rekruttere de mest kompetente og egnede medarbejdere. De kan bidrage til opfyldelsen af virksomhedens målsætning og sikre en god bundlinje.

NYE MEDARBEJDERE – NYE RESSOURCER

Når en virksomhed skal have tilført nye ressourcer eller genbesat stillinger, tænker mange: ”Vi skal bare have en profil som den tidligere”. Dette er dog langt fra sikkert. Mange virksomheder udvikler og ændrer sig løbende, og virkeligheden kan derfor være en helt anden.

PROFESSIONEL KANDIDATVURDERING

Ved vores rekrutteringsproces ønsker vi at forstå virksomheden samt yde en professionel vurdering og grundig udvælgelse. Det er vigtigt, at vi rekrutterer den helt rigtige kandidat første gang, og det er vigtigt, at vi er kritiske og giver kandidaterne vores oprigtige mening.

JOBBESKRIVELSE OG KOMPETENCER

Derfor bruger vi tid på at sætte os ind i jobbet og i virksomheden, så vi kan få afklaret forudsætninger og succeskriterier. Vi udarbejder en jobbeskrivelse og oplister krav til kandidaterne, herunder kvalifikationer og kompetencer, og i samarbejde med virksomheden bliver vi enige om en proces og en tidsplan.

Skal det være rekruttering via annoncering, search, netværk eller headhunting? Uanset hvad det hedder, bruger vi de værktøjer, der er nødvendige for at nå i mål med processen.

REKRUTTERINGSPROCESSEN

Inden de rette kandidater er fremme ved målstregen og den egentlige præsentation, er der mange elementer i processen, som skal gennemføres. Lidt forenklet kan det se ud som nedenfor:

 • Udarbejdelse af profil
 • Annoncen lægges ud på vores hjemmeside samt vores samarbejdspartneres portaler
 • Gennemførelse af ”Search & Selection”, som omfatter fremskaffelse af relevante kandidater til stillingen ved aktiv søgning i netværk, branchen/området samt relevante databaser
 • Besvarelse af telefoniske henvendelser
 • Vurdering af ansøgninger
 • Udvælgelse af kandidater til interview
 • Møde med kandidaterne

Herefter følger en vurdering af kandidaterne, og her fokuserer vi blandt andet på:

 • Egnethed i forhold til stillingen
 • Personlighed
 • Kvalifikationer – faglighed
 • Kompetencer – anvendelse af kvalifikationer
 • Uddannelse
 • Erhvervserfaring
 • Karriere og karriereplaner
 • Kandidaternes syn og indstilling til de fremtidlige muligheder og udfordringer i stillingen. Er kandidaterne med andre ord oprigtigt interesserede i jobbet?

PRÆSENTATION AF KANDIDATER

Før præsentation af kandidaterne er CV’er fremsendt og gennemgået.

I nogle tilfælde udarbejdes en case som del af præsentationen, hvor den enkelte kandidat får mulighed for at synliggøre, hvordan denne vil tackle udfordringer og problemstillinger.

SPARRING I VALG AF KANDIDAT

Efter præsentationen er vi klar til at sparre om, hvem af kandidaterne, der vil passe bedst. Hvis der er brug for det, indhenter vi de sidste referencer.

EFTERBEHANDLING

Vi giver afslag til dem, der ikke fik jobbet og tager gerne en snak med kandidaterne om, hvorfor de ikke fik jobbet. På den måde bliver forløbet afsluttet på en ordentlig måde, hvilket er meget vigtigt for os.

Efter 3-6 måneder følger vi op på ansættelsen.

HEADHUNTING

Vi finder den rigtige medarbejder. Ikke kun via målrettet søgning efter kvalificerede kandidater, men også ved at sætte os grundigt ind i virksomhedens strategi, marked og organisation.

NEWPLACEMENT

Med Newplacement viser virksomheden et socialt ansvar og er med til at give et godt omdømme og renommé.
Det er vigtigt for at tiltrække de bedste ressourcer fremover.