Privatlivs- og cookiepolitik for HR Navigator

HR Navigator tager som dataansvarlig din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Samtidig sikrer vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Behandling af persondata
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Vi anvender data til at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved almindelig tilgang af indhold, registrerer dig som bruger eller øvrig brug af services.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

Når du afgiver informationer til os, ønsker vi konsekvent ikke at få personfølsomme data. Det har den betydning, at du ikke må afgive eller indtaste følsomme personoplysninger, som f.eks. vedrører religion, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, seksuel orientering eller helbredsoplysninger. Det gælder hverken når du sender dit CV per mail, eller hvis du opretter og indtaster dine oplysninger på vores CV-database.

Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold. Fx:

  • Forbedring af vores produkter og tjenester
  • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig
  • Administration af din relation til os
  • Opfyldelse af lovkrav

Dataminimering
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Data holdes ajour
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på at data ikke er korrekt, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Privatlivspolitik i forbindelse med headhunting, rekruttering og Newplacement forløb
Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante konsulent med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job.

Ansøgning og bilag kan blive delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden.

Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter vil ansøgning og bilag for kandidaten der ikke bliver valgt til jobbet blive slettet.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag, efter vi har indhentet samtykke fra ansøgeren. Modtager vi ikke samtykke, sendes afslag og ansøgningen slettes med det samme. Ansøgning og bilag gemmes i max 6 måneder, hvorefter det modtagne slettes.

Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 6 måneder, indhentes særskilt samtykke hos kandidaten. Efter udløbet af denne dato, skal der indhentes nyt samtykke. Modtager vi ikke samtykke, sendes afslag og ansøgningen slettes med det samme.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Samtykke
Når vi modtager en ansøgning og bilag vil vi personligt gennemlæse dit fremsendte materiale med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job. Vi benytter ikke dine oplysninger til andet end til dette formål.

Din ansøgning bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor HR Navigator.

Vi gemmer ansøgningen indtil vi har fundet den rigtige kandidat og har afsluttet rekrutteringsprocessen, hvorefter din ansøgning og bilag slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet videregives ikke til tredjeparter, eftersom der ikke opsamles informationer om cookies.

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Brug af cookies
Når du besøger vores website indsamles der ikke oplysninger om dig. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

Dine rettigheder
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Dette websted ejes af HR Navigator Aps CVR-nr. 32887171