ONBOARDING – FÅ NYE MEDARBEJDERE GODT I GANG

Planen for onboarding begynder før første arbejdsdag, og indeholder eksempelvis en beskrivelse af

Hvem er mentor for nye medarbejder i den første periode, og hvad er mentorens opgaver?

  • Hvordan bruges prøveperioden aktivt for at sikre hvilke succeskriterier, der skal være opfyldt inden den endelige fastansættelse?
  • Hvordan introduceres den nye medarbejder for kollegerne inden tiltrædelsen, dvs. hvilke arbejdsopgaver skal den nye medarbejder varetage? Herunder forventningsafstemning omkring indsatsen i den første periode af ansættelsen
  • Den nye medarbejders nærmeste leder bør lave en plan for indsats, succeskriterier og ikke mindst læring i forhold til onboarding-forløbet
  • Hvad skal den nye medarbejder bidrage med i forhold til virksomhedens strategi de kommende år?
  • Og meget mere

ONBOARDING PROCESSEN

Før ansættelsen
– Velkomstbrev (’Vi glæder os til at se dig…’– første dag, adgangskort, parkering etc.)
– Plan for første dag (introforløb, mødeaftaler med vigtige interessenter etc.)
– Praktiske ting (blomster, arbejdspladsens indretning, computer, mailadresse og adgangskoder, visitkort, mobil etc.)

Første dag
– Velkomst (der er sat tid af til rundvisning, møde med nærmeste leder og mentor)

Første uge
– Møde med direktionen (vision, mål og strategi)
– Organisatorisk viden (møder med vigtige kulturbærere/fornyere, intro til administrative systemer, tid til at falde til, relevant læsestof)

Første måned
– Afklare succesmål for de første 30, 60 og 89 dage
– Møder med vigtige kunder, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere – både internt og eksternt
– Opfølgning på onboardingsprocessen – fungerer den som den skal?

Første 89 dage
– Uddannelse/specialfaglig udvikling
– Fokus på forretningsmæssig succes (lykkes onboardingen?)
– Fokus på relationelle og sociale kompetencer (er matchet passende?)

Evaluering og gensidig læring
– Hvad har vi lært både organisatorisk og individuelt – og skal vi fortsætte?
– Hvis ja – udarbejdelse af udviklingsplan for de kommende 6 måneder
– Hvis nej – afvikling

Prøvetiden, ovenfor beskrevet som 89 dage, er tiden, hvor den nye medarbejder og organisationen ser hinanden an. Erfaringer viser, at det har stor effekt for en nyansat, at der løbende følges op på målsætninger, og at der derefter gives en officiel fastansættelse og dermed accept.