BESTYRELSESREKRUTTERING

Med udgangspunkt i kompetencebehovet og bestyrelsens fremtidige funktion tegner vi profilen af den eller de personer, som virksomhedens bestyrelse kan suppleres med.

Vi vil trække på erfaringen fra rekruttering af specialister og ledere samt vurdering af high performance teams.

Metoden er grundlæggende den samme og anvendes her til at afdække virksomhedens behov på bestyrelsesniveau.

SEARCH & SELECTION-AKTIVITETER

I forbindelse med vores Search & Selection-aktiviteter har vi igennem de senere år opbygget et stærkt netværk af potentielle bestyrelseskandidater.

Et bestyrelsesmedlem skal have de relevante faglige kvalifikationer, ledelsesmæssig erfaring, økonomisk indsigt samt overskud til en aktiv indsats som sparringpartner for virksomhedslederen.

Vores tilgang til at finde bestyrelsesemner vil være med fokus på faglighed, samt “kemi” med virksomhedsledelsen og den øvrige bestyrelse.