IQ-Potential
IQ-potential er et profilværktøj, der måler det intelligensmæssige element af en testpersons potentiale for at præstere i en stilling eller i forhold til en specifik opgave.

De opgaver, testpersonen stilles over for, giver en statistisk måling af centrale aspekter i forhold til testpersonens intelligens, kognitive kapacitet og arbejdshukommelse. Testpersonen måles op imod en norm af besvarelser.

Testen giver en indikation på evnen til at absorbere og opfange information samt tilpasse sig skiftende betingelser og krav, løse problemer og behandle kompleks information. Evnen til at præstere inden for disse områder samt testpersonens indlæringshastighed har igennem omfattende forskning vist sig tæt forbundet med succesfuld jobpræstation.

Intelligens og kognitive evner. Intelligens og kognitive evner hænger tæt sammen med: • Evnen til at bearbejde og analysere informationer • Evnen til at lære og få et hurtigt afkast af instruktion • Hastigheden hvormed en person absorberer kompleks information • Kapaciteten til hurtigt at skabe sig overblik over årsager og sammenhænge.

Andre faktorer har indflydelse. Forskning viser at personer med høj IQ præsterer bedre end personer med en lav IQ. Men evnen til at præstere afhænger også af andre faktorer end IQ – såsom: Motivation, relationelle kompetencer, træning, hvile og centrale personlighedstræk som samvittighedsfuldhed og målrettethed.

Jobfunktioner og intelligens. Job  med betydelig kompleksitet stiller højere krav til intelligens og evnen til at lære, mens jobs med lavere kompleksitet og mere rutinemæssige opgaver stiller lavere krav. Det er således ikke et absolut succeskriterie at have en høj score, men at have score, der matcher fornuftigt i forhold til det job, som der testes til.