1

Uddannelsesleder – maskinmester – produktionsteknolog – smed (ID 20363)

Uddannelsesleder – Herningsholm Erhvervsskole

Uddannelsesleder – maskinmester – produktionsteknolog – smed (ID 20363)

Herningsholm Erhvervsskole søger en visionær om målrettet uddannelsesleder til at stå i spidsen for smedeuddannelsen. Det overordnede mål for opgaven og udfordringen er, at eleverne gennemfører uddannelsen i overensstemmelse med den vedtagne standard og kvalitet, således der skabes en høj grad at tilfredshed hos såvel elever som hos virksomhederne.

 

Jobbet:

Du vil blive involveret i mange interessante og afvekslende ledelsesopgaver, hvoraf følgende kan nævnes:

  • Daglig ledelse af lærerstaben
  • Budgetansvar med ansvar for den økonomiske ramme
  • Drifts- og kvalitetssikring af indsatserne
  • Udvikle, udfordre og deltage i en del af undervisningen efter behov og kompetencer
  • Deltage i faglig og pædagogisk udvikling

Du vil få reference til uddannelseschefen og blive medlem af ledergruppen.

 

Forventninger til dig:

Du har en faglig relevant uddannelse gerne udbygget med en videregående uddannelse. Det kan eksempelvis være som maskinmester eller lignende.

Du skal være vant til at tage beslutninger og gerne have været involveret i daglig ledelse. Du kan komme fra uddannelsessystemet eller anden virksomhed. Du må gerne have erfaring med samarbejdet mellem erhvervsskole og virksomhederne.

Frem for alt skal du have en mening om udvikling af uddannelsen og de mange spørgsmål, som rejser sig i forlængelse af reformen af erhvervsuddannelserne.

 

Det personlige:

Dit engagement og din lyst til at drive en organisation, hvor dine medarbejdere dagligt er i spil og udfordres med dygtiggørelse af andre er af stor betydning.

Du skal have mod til at udfordre og gennemslagskraft til at sikre målet og aftalerne.

Din kommunikation skal være præcis med en offensiv og positiv tilgang.

 

Du tilbydes:

En arbejdsplads som er kendetegnet ved et godt kollegialt lederteam, stor fleksibilitet, frihed og indflydelse. Du vil få mulighed for at sætte dit mærke på morgendagens arbejdskraft.

Ansættelsen er på fuldtid og sker i.h.t. overenskomst mellem Finansministeriet og den forhandlingsberettigede organisation i lønramme 32 med en attraktiv pensionsordning.

 

Andet:

Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Hans E. Fischer, HR-Navigator, tlf + 45 2685 7555 eller hef@hrnavigator.dk, som deltager i rekrutteringsprocessen.

Vi vil gerne se din ansøgning hurtigst muligt og holder løbende samtaler.

Ansøg: her

Stillingen vil blive markeret som besat på vores hjemmeside, når den rette kandidat er fundet.