Uddannelseschef – 2 stillinger – VIA University College – Aarhus (ID20 295)

VIA søger to uddannelseschefer til VIA Sundhed

VIA University College, VIA Sundhed, søger to uddannelseschefer, som med reference til direktøren for hovedområdet får det overordnede faglige og pædagogiske ansvar for otte uddannelser, internationalisering og kvalitetssikring af hovedområdets aktiviteter.

Baggrunden for at vi nu søger to uddannelseschefer er, at vores to dygtige og erfarne uddannelseschefer har valgt at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Strategisk har vi besluttet at se samlet på ansvarsområderne, således at uddannelsescheferne sammen med direktøren kan sammensætte konkret opgaveportefølje efter kvalifikationer og kompetencer. Uddannelsescheferne skal dække nedenstående ansvarsområder, hvor nogle af områderne dækkes enkeltvis og andre i fællesskab.

ANSVARSOMRÅDER:

Til uddannelseschefstillingerne er knyttet en række tværgående funktioner og opgaver i VIA Sundhed samt på tværs af VIA. Hertil knytter sig en række opgaver og ansvarsområder i relation til vores eksterne samarbejdspartnere.

Uddannelseschefernes ansvarsområde er:

 • Faglig og pædagogisk ansvar for otte uddannelser samt ledelsesansvar for at nytænke læringsformer af hovedområdets eksisterende uddannelser og udvikling af nye uddannelser
 • Personaleansvar for de respektive uddannelsesledere, samt økonomisk ansvar for eget område
 • Formidling af hovedområdets politiske og faglige budskaber
 • Aktivt at medvirke til at forsknings-, udviklings-, og innovationsaktiviteter er værdiskabende for studerende, uddannelser, professioner og private virksomheder/erhverv
 • At udvikle og implementere udviklings- og innovationsaktiviteter i uddannelserne
 • Udvikling af tværgående uddannelsesaktiviteter i VIA, herunder at sikre videndeling og videnflow
 • Videreudvikling af samarbejdet med region, kommuner, almen praksis og private virksomheder
 • Samarbejde med eksterne parter, herunder at facilitere grænsekrydsende innovative processer mellem parterne
 • At understøtte og aktivt medvirke til professionsbasering og videnbasering samt faglig kvalitet af uddannelserne
 • Kvalitetssikring af uddannelserne, herunder videnflow mellem ledelsesniveauerne
 • Fortsat udvikling af hovedområdets internationale aktiviteter, herunder international systemeksport
 • Uddannelsesudvalg og samarbejdsudvalg i VIA Sundhed

Dine kompetencer:
Du har solid ledererfaring samt erfaring og interesse for det sundhedsfaglige og uddannelsespolitiske område. Du har erfaring med at lede gennem ledere og du har endvidere en stærk analytisk, strategisk og kommunikativ profil og drives af at skabe sammenhængende løsninger i samarbejde med andre.

Kompetencer og kvalifikationer:

 • Indsigt og erfaring med det sundhedsfaglige uddannelsesområde og det uddannelsespolitiske felt
 • Samarbejdsorienteret og god til at skabe netværk og samarbejdsrelationer baseret på tillid
 • Erfaring med projekt- og procesledelse og evner selvstændigt at lede udviklingsprocesser
 • Kan kommunikere og forhandle på engelsk
 • Har viden, kompetencer og erfaring med at arbejde på den internationale arena, herunder erfaring med systemeksport
 • Har viden, kompetencer og erfaring med at arbejde uddannelsespolitisk i relation til det regionale, det kommunale og det private område
 • Har en relevant uddannelsesbaggrund fra det sundhedsfaglige område på kandidatniveau (og gerne en ph.d.-grad)
 • Relevant ledelsesmæssig uddannelse
 • Specifikke kompetencer som vægtes højt:
  • Kan forny og udvikle de sundhedsfaglige uddannelser
  • Synlig leder med naturlig gennemslagskraft og handlekraft
  • Stærk kommunikator både skriftligt og mundtligt
  • Kan forene nytænkning, kulturudvikling og entreprenørskab med nærværende ledelse

VI tilbyder:

Vi tilbyder en stilling med stort råderum og plads til at agere selvstændigt. En stilling, hvor den kommende chef vil indgå i en aktiv, professionel og velkørende organisation. Vi tilbyder en stilling i ledelsen af et hovedområde, der indtager en væsentlig rolle ikke kun i VIA, men også i den samfundsmæssige udviklingsopgave.

Løn- og ansættelsesforhold:

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomst inkl. pensionsbidrag. Stillingen er uden højeste arbejdstid. Hovedarbejdssted er Campus Aarhus N, men der må forventes en del aktiviteter i hele Region Midtjylland.

Vi forventer tiltrædelse pr. 1. maj 2015 eller snarest derefter.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Aase Lydiksen tlf. 8755 2960.

Er du interesseret?

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest den 5. marts 2015 kl. 12. Der indkaldes til ansættelsessamtaler den 11. marts og disse forventes afviklet mandag den 16. marts.

Du kan rekvirere yderligere oplysninger om stillingen samt organisationen ved henvendelse hos tije@via.dk.

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.