Projektleder til produktudvikling – tekniske produkter (ID 40258)

Virksomheden har med 175 medarbejdere skabt en markedsmæssig og økonomisk solid platform for dens vækststrategier. Virksomheden producerer ud fra egne råvarer mineralske produkter til en lang række af industrier, dagligvarehandlen, foderproducenter samt distributører med meget varierede anvendelsesmuligheder. Afsætningen foregår fortrinsvis på nære markeder, men dog også oversøiske markeder, i alt eksporteres 80%. Virksomheden har produktion fortrinsvis i Danmark hvorfra administration og produktudvikling også varetages; og har derudover datterselskaber i Europa.

Virksomheden er placeret i den nordlige del af Regionmidt, hvorfra jobbet tager udgangspunkt.

Arbejdsopgaver:

Arbejdsopgaverne, kundegrupperne og kundernes anvendelse af produkterne er meget vidtfavnende, hvorfor der kræves gode egenskaber som generalist. Projektlederen skal i tæt samarbejde med salg, produktion og marketing drage omsorg for udviklingen af nye produkter og anvendelsesområder samt produktoptimering. Projekterne vil fortrinsvis rette sig mod absorption, industri og agroprodukter og opgaverne vil være…

 • Produktudvikling af nye produkter/anvendelsesområder
 • Forestå produktoptimering
 • Varetagelse af dokumentation for nye/forbedrede produkters egenskaber og tekniske forhold
 • Opsøge inspiration til ovennævnte internt i organisationen, ude hos kunderne samt andre steder hvor nye idéer fødes, såsom, universiteter, læreanstalter, seminarer etc.
 • Opfange tendenser i samfundet – indenfor klima, energi, miljø etc. – som kan understøtte virksomhedens udvikling
 • Fungere som salgs back-up / kunderådgiver på ovennævnte
 • Finde nye måder at anvende produkterne på, herunder også skabe kontakter til kundernes R&D afdelinger
 • ad hoc opgaver

Der er tale om et meget bredt defineret job med mange muligheder, både faglige og personlige.

Der skal forventes nogen rejseaktivitet.

Projektlederen vil få personalemæssig reference til den administrerende direktør.

Kvalifikationer:

Den rette kandidat har en teknisk og kommerciel baggrund og har før arbejdet med produktudviklingsprojekter på B-t-B markedet og gerne inden for mineraler, landbrug, fødevarer og/eller industri.

Den uddannelsesmæssige baggrund kan være MSc in Engineering (Technology Based Business Development) BDE, ingeniør, agronom, cand. merc. eller tilsvarende.

Derudover forventes …

–          stor grad af selvstændighed
–          god kommerciel forståelse, og godt blik for at plukke de lavest hængende frugter først
–          god teknisk forståelse og indsigt, uden dog at være ”nørdet”
–          evne til at tænke ud af boksen og være åben over nye løsninger og anvendelsesmuligheder
–          opsøgende og nysgerrig
–          vedholdenhed og evne til at arbejde med det ”lange seje træk”
–          evner til relations opbygning
–          IT på brugerniveau
–          sproglig kompetence i dansk og engelsk på forhandlingsniveau og gerne godt kendskab til tysk
–          gyldigt kørekort til bil

Tiltrædelse: Snarest belejligt

Virksomheden tilbyder:

 • Gode kolleger og et godt arbejdsmiljø
 • Et spændende “one-of-a-kind job”
 • Gage i overensstemmelse med markedet og pensionsordning

Vil du søge jobbet, er du velkommen til at kontakte Mogens Brock på 20 71 95 51 eller på mail mærket 40258 til mbr@hrnavigator.dk  Send gerne en kort motiveret ansøgning med en indikation af dine lønforventninger. Vedlæg evt. CV som Word-dokument navngivet således: ”fornavn_efternavn_CV.doc” eller som PDF-fil navngivet således ”fornavn_efternavn_CV.pdf”.

Det vil være en klar fordel, hvis du lagde dit CV ind i vores CV-database, som findes på

http://hrnavigator.dk/?type=sektion&id=30&popup=

Obs !

Der er ikke nogen ansøgningsfrist. Når jobbet er blevet besat, vil det blive taget af vores hjemmeside. Vi gør opmærksom på, at jobbet vil være på flere forskellige jobportaler, som opererer forskelligt. Vil du være sikker på, at jobbet stadig er ”i live”, så kig på vores hjemmeside www.hrnavigator.dk