Produktionsleder – CNC/ISO 9001 – Løsning Maskinfabrik A/S (ID 20270)

Produktionsleder – CNC – Løsning Maskinfabrik A/S (ID 20270)

Virksomheden blev etableret i 1979. Der er i dag ansat 15 dygtige og kompetente medarbejdere, som leverer til en veletableret kundekreds. Ejeren som varetager mange funktioner i virksomheden, tænker på det næste trin i virksomhedens udvikling og generationsskifte. I 2013 er en søn blevet tilknyttet virksomheden til styrkelse af bl.a. salgsindsatsen. Der er udarbejdet interessante planer for den videre udvikling, og det finansielle grundlag er bragt på plads.

Vi søger en produktionsleder, som kompetent kan varetage produktionsplanlægningen, deltage i den daglige drift og udvikling af virksomheden.

På sigt er der mulighed for drøftelse af eventuelt medejerskab.

Jobbet:

Du skal lede produktionen. Det betyder, at du dagligt skal planlægge, eksekvere og følge op på produktionstiltag og opgaver. Du skal sikre, at kunderne får leveret til aftalt tid og til aftalt kvalitet.

Du vil indgå i virksomhedens ledergruppe og deltage i de strategiske drøftelser, som foregår i ledergruppen. Herudover vil du få et tæt samspil med virksomhedens ejer som fremadrettet vil koncentrere sig om større opgaver, kunder, tilbud etc.

I dagligdagen skal du sørge for, at de kompetente og selvkørende medarbejdere er motiverede og udfordret, således leverancer bliver afleveret i aftalt kvalitet og til tiden.

Forventninger til dig:

Du har en teknisk uddannelse inden for maskinindustrien og er nu klar til at påtage dig en nøglerolle i en virksomhed med en kontrolleret udvikling og vækst. Du skal være helt klar på, at påtage dig en rolle, hvor du kan blive involveret udover normal arbejdstid. Det være sig deltagelse i kundebesøg, udarbejdelse af tilbud, messer og lignende.

På det faglige plan skal du være kompetent, og du skal helst kunne nikke genkendende til følgende:

  • CNC maskiner
  • CAD/CAM systemer
  • ERP systemer -C5
  • ISO 9001
  • IT bruger generelt/Excel
  • Sprog: engelsk/ tysk
  • Udarbejdelse af tilbud (vurdering af procestider)

Erfaring med produktionsstyring og kvalitetsledelse vil være en fordel.

Det er nødvendigt, at du har forretningsforståelse, evner at optimere produktionen og samtidig have medarbejderne og kunderne i fokus.

 

Det personlige:

Du skal være en person som er let at omgås, ordholdende, ærlig og dedikeret mod et fælles aftalt mål.

Din tilgang til andre, skal være fri og positiv, og du må gerne sprede humør omkring dig. Dialog og kommunikation skal du magte, således der aldrig er tvivl om de indgåede aftaler.

Din tilgang til andre skal være motiverende og sælgende, således du kan få din produktion og dine opgaver igennem til kundernes tilfredshed.

Du tilbydes:

En mulighed og udfordring som kan være springbræt til at blive selvstændig på et godt fundament i en etableret virksomhed.

Du tilbydes en ledende rolle i en virksomhed, som har taget strategiske beslutninger i forhold til den næste trin i virksomhedens udvikling. Løn- og ansættelsesvilkår og øvrige forhold forhandles.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Partner Hans E. Fischer, HR Navigator +45 2685 7555, som deltager i ansættelsesprocessen.

Send din ansøgning og CV hurtigst muligt, til hef@hrnavigator.dk mærket ” Produktionsleder ID 20270”. Vi behandler ansøgninger løbende.

Da vore ledige stillinger optræder på flere jobportaler, som arbejder med forskellige retningslinjer, er der ikke anført nogen ansøgningsfrist. Stillingen vil blive fjernet fra nettet og vores hjemmeside, når den er besat.