Systemkonsulent – el-handel – Thy-Mors Energi (ID 20333)

Systemkonsulent – el-handel – Thy-Mors Energi (ID 20333)

Energisektoren står overfor store og spændende udfordringer i de kommende år. Det stiller store krav til medarbejderne og deres evne til at omstille sig i et konkurrencebetonet el-marked. Indførelse af ”engrosmodellen” pr. 1. april 2016, betyder at procedurer og forretningsgange tilpasses og ændres.

Vi søger en systemkonsulent til ”backoffice el-handel” til kundecenter, Nykøbing Mors.

 

Jobbet:

Du bliver en del af et team som udgør el-handel, og som varetager opgaver i forbindelse engrosmodellen, afregninger og cut over.

Du vil få dagligt få en stor berøringsflade og kontakt til branchefolk og it-leverandører.

I dagligdagen skal du arbejde i systemerne: SonWin og Datahub. Du vil få en supportfunktion til frontoffice.

Balancen mellem privat-, familie-, og arbejdsliv vægtes højt, hvorfor der stilles IT udstyr til rådighed, som er med til at muliggøre dette. Du vil få reference til Markedschefen.

 

Forventninger til dig:

Vi forventer et kendskab til engrosmodellen og de nævnte systemer og processer.

Alternativt stor vilje og energi til at lære systemerne på ”rekordtid”. Du skal have mod på de nye opgaver, som er forbundet med engrosmodellen og etablering af en kundekultur.

Du må gerne have fokus på optimering, således manuelle processer omlægges og automatiseres. Systemerne skal producere og generere nødvendige data og information.

 

Det personlige:

Du er en udadvendt og nysgerrig person, som sætter en ære i at lave god kvalitet og nå i mål med de aftalte opgaver til tiden. Dit servicegen skal være intakt og i top. Du skal være præcis i din kommunikation og dialog med kunder, kollegaer og andre interessenter.

Du skal være omstillingsparat og ikke lade dig stresse af hyppige forandringer. Du må gerne være kreativ og tænke ud af boksen. Godt humør og humor samt mod til at tage beslutninger.

Endelig skal du være en holdspiller med vindermentalitet, som har vilje til at yde det der er nødvendigt på de rette tidspunkter.

 

Du tilbydes:

Et job i en branche under omstilling, samt en plads på et hold som er på vej mod en ny og ændret hverdag ind i et konkurrencepræget marked.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med udgangspunkt i kompetencer og erfaring. Det vil være på attraktive markedsvilkår.

 

Andet:

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Partner Hans E. Fischer, HR Navigator + 45 2685 7555 – hef@hrnavigator.dk, som deltager i rekrutteringsprocessen.

Send din ansøgning hurtigst muligt mærket ” Systemkonsulent backoffice/handel ID 20333” til hef@hrnavigator.dk – hellere i dag end i morgen.

Vi behandler ansøgninger løbende.

Stillingen vil blive taget af nettet og vores hjemmeside, når den er besat.