Afdelingschef – Pitzner Materiel A/S – Aarhus (ID 20258)

Afdelingschef – Pitzner Materiel A/S – Aarhus (ID 20 258)

Pitzner Materiel A/S er, et fusionsselskab skabt af tre selskaber i 2013, den største danskejede udlejningsvirksomhed af materiel og udstyr til:

Bygge- og anlæg – Industri- og service – Offentlig sektor

For mange kunder arbejdes der med løsninger frem for udlejning af enkelte produkter. Pitzner Materiel A/S skaber værdi og synergi for kunden, via sparring og rådgivning. Pitzner Materiel A/S er med i processen hele vejen – fra behovsanalyse til ibrugtagning. Der er 6 afdelinger fordelt over hele Danmark.

Den nuværende afdelingsleder skal varetage en anden plads i organisationen og rykker til afdelingen i København.

Derfor søger vi en ny afdelingschef i Aarhus.

Job og ansvarsområder:

Du vil få et stort ansvar med en klar forventningsafstemning af både indsats, økonomi, budget og resultater. Der vil komme mange udfordringer, som kræver en tydelig tilstedeværelse blandt medarbejderne. Det er ganske nødvendigt, at du er på scenen og ikke bag scenen. Tingene skal følges til dørs.

Du skal være analyserende, både på tal og processer, og have mod til at tage nødvendige beslutninger.

Pitzner Materiel A/S har en klar strategi, som du på den korte bane skal være i stand til at finde til kernen af, og bringe i spil i dagligdagen på det politiske og operationelle plan. Sagt på en anden måde, skal du sørge for at medarbejderne er i form og kunden får leveret det aftalte i høj kvalitet.

Du skal være i stand til at lede afdelingen ud fra en matrixorganisation, hvor produktansvarlige og linjeledelse udnytter synergi i et effektivt og resultatgivende samspil.

Kunden er Pitzner Materiel A/S hjerteblod, og det skal afspejle sig i din tilgang og service, ved altid at have et meget højt kvalitetsniveau for øje.

Du bliver en del af ledergruppen og får reference til administrerende direktør.

Baggrund og forventninger:

Din baggrund og uddannelse er ikke så afgørende, og kan være mangeartet, men dine evner til at skabe resultater er essentielt. Måske har du erfaring fra lignende job og er på hjemmebane med udlejning af lifte, stillads eller andet udstyr. Det er nødvendigt, at du har ledelses- og salgserfaring, samt er vant til at leve med klare resultatkrav.

Det er et krav, at du har forretningsforståelse, og kan dokumentere dette, ligesom et stort kundefokus er nødvendigt for at få succes.

Det er vigtigt, at du har erfaring med optimerings- og effektiviseringsprocesser, kontraktindgåelse, og ikke mindst stor eksekveringsevne.

Som person skal du være analytisk begavet og i stand til at gennemskue problemstillinger, have mod til at tage beslutninger i situationen. Du skal være ambitiøs og målrettet og have lysten til at optimere og gøre tingene bedre. Din kvalitets- og ordenssans er vigtig i forhold til sikkerheden i organisationen.

Endelig skal dine samarbejdsevner være i top, da du skal leve i krydsfeltet mellem matrix og linjeledelse, med de udfordringer og muligheder det giver. Indadtil skal du tænke som produktionschef og udadtil som servicechef.

Du tilbydes:

En central og udviklende stilling i en danskejet virksomhed, som er 3. største aktør på markedet, med finansiel styrke, viden, know-how og erfaring. Kollegaerne er stolte og dedikerede til at skabe stærke løsninger for kunderne.

Du honoreres med en konkurrencedygtig lønpakke som modsvarer kvalifikationer. Der forventes tiltrædelse senest 1. november 2014.

Andet:

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Partner Hans E. Fischer, HR navigator tlf. + 45 2685 7555 eller mail: hef@hrnavigator.dk, som deltager i rekrutteringsprocessen.

Alternativt Pitzner Materiel A/S: CEO Ole Wamsler tlf. +45 2494 4947 /afdelingschef Knud Højland Pedersen tlf.+ 45 2383 6308.

På hjemmesiden www.pitzner.dk finder du yderliere oplysninger om virksomhed og produkter.

Send din ansøgning og CV hurtigst muligt, hellere i dag end i morgen, til hef@hrnavigator.dk mærket ”Afdelingschef – Aarhus, ID 20 258”. Vi behandler ansøgninger løbende.

Da vore ledige stillinger optræder på flere jobportaler, som arbejder med forskellige retningslinjer, er der ikke anført nogen ansøgningsfrist. Stillingen vil blive fjernet fra nettet og vores hjemmeside, når den er besat.